Nabór osób chętnych do bycia Asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

„Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W związku z przyznaniem środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ogłasza nabór osób chętnych do wykonywania funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, na podstawie umowy zlecenia. Osoby takie powinny posiadać poniżej wskazane kwalifikacje:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • wykształcenie na poziomie przynajmniej średnim oraz posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.);
  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • w załatwieniu spraw urzędowych;
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów, w tym CV oraz potwierdzających posiadane doświadczenie do dnia 28 stycznia 2020 osobiście w Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych w pokoju 090 lub Kancelarii Centrum w pokoju 084, drogą mailową pod adresem pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl lub listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Ul. Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Zespole ds. ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych lub pod numerem telefonu 32/ 332 – 66 – 14, 514 441 920.