Miejski zespół ds. orzekania do niepełnosprawności

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy bądź uprawnień:

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach

ul. Bojkowska 20
44 – 100 Gliwice
Tel. 32/230 26 90 lub 32/232 99 10
Godziny urzędowania Zespołu można sprawdzić na stronie internetowej :
http://ops.bip.gliwice.eu