Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarząd Powiatu Gliwickiego zawarł 22 czerwca 2012r. porozumienie ze Śląskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Celem Programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.