Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

Przeznaczony dla 51 osób dorosłych (mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie w Kuźni Nieborowskiej – prowadzony przez Powiat Gliwicki.

Dane teleadresowe:
ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska
tel. 235-16-30
e-mail: dps.zameczek@vp.pl
strona www: dps-zameczek.pl
Dyrektor: Pani Ewa Zamora
 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia 1 kwietnia 2020r. wynosi: 4760,00 zł.