Dom Pomocy Społecznej w Knurowie

Przeznaczony dla 90 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn) – prowadzony na zlecenie Powiatu Gliwickiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Dane teleadresowe:

Szpitalna 29, 44-194 Knurów

tel. 32/2365487, 32/336-22-33

e-mail: knurow@caritas.pl

strona www: www.knurow.caritas.pl

Dyrektor Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych: Pan Krzysztof Gołuch

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Knurowie: Pani Ewa Kuśmierska

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w ww. Domu od dnia 1 kwietnia 2020r. wynosi: 4165,62 zł.