Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016 - 2022

Uchwała Nr XVIII/159/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2016 r.