Informator, baza teleadresowa

  1. Informator – baza teleadresowa podmiotów w Powiecie Gliwickim oferujących pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie
  2. Informator - baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie województwa śląskiego
  3. Informator - baza teleadresowa punktów porad prawnych na terenie powiatu gliwickiego