Program Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Gliwickim na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLIV/283/2014 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.