Dobry start

Informacje o przyznaniu świadczenia „Dobry start” dla wniosków złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach będą przesyłane do wnioskodawców z poczty elektronicznej,
email: dobrystart@pcpr-gliwice.pl