Wykaz DPS

Na terenie Powiatu Gliwickiego funkcjonuje 5 ponadlokalnych domów pomocy społecznej: