Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego "Rodzinny Dom dla Dzieci" w Paczynie.

 
Dane teleadresowe:
Rodzinny Dom dla Dziecka
ul. Leśna 26
44-120 Paczyna
Tel. (32) 233 47 90
e-mail: reniaiirek@op.pl
bip.rddpaczyna.powiatgliwicki.finn.pl