Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie

 

Dane teleadresowe:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Szpitalna 29
44-194 Knurów
Tel. (32) 236 54 87 wew. 20
www.caritas.knurow.pl