Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych:

Zakres działań powiatowej rady obejmuje:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
    1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
    2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Ocena realizacji programów
  4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych,

W skład Rady wchodzą osoby, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działające na polu pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Powiatu Gliwickiego:

Przewodniczący

Pan Michał Król – Urząd Miasta w Pyskowicach

Wiceprzewodnicząca

Pani Maria Nowak-Kowalska – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego "Moja Gmina Nasz Powiat" w Gliwicach

Sekretarz

Pani Ewa Dudzińska – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie

Członkowie

Pani Anna Suchon – Stowarzyszenie Środowisk Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół JA-TY-MY w Pyskowicach

 

Zarządzenie Nr 65/2015 Starosty Gliwickiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2019.