Druki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych (pdf / doc)

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się (pdf / doc)

3. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych (pdf / doc)

4. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (pdf / doc)

5. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (pdf / doc)

6. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (pdf / doc)

7. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON (pdf / doc)

8. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pdf)

9. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dziecko (pdf)

10. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (pdf)

11. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (pdf)

12. Wniosek o wydanie karty parkingowej (pdf)