Zespół specjalistów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta pomocy:

Pomoc psychologiczna – obejmuje szeroki wachlarz usług opartych na wiedzy
z zakresu psychologii, takich jak:

  • – poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży
  • – psychoterapia indywidualna
  • – poradnictwo, konsultacje, terapia par i rodzin
  • – grupy psychoedukacyjne
  • – grupy wsparcia
  • – profilaktyka

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej tworzą:

mgr Aleksandra Michnowska – psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością wychowawczo-kliniczną dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Prowadzi poradnictwo i konsultacje indywidualne i rodzinne oraz terapię dzieci i młodzieży. Pracuje głównie z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą, ich dziećmi oraz dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz okresowe opinie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

mgr Jakub Zarzycki – psycholog, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunek Zarządzanie. Absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach ze specjalnością kliniczną, w trakcie certyfikacji do uzyskania Certyfikatu Psychoterapii Uzależnień.  Pracuje z osobami uzależnionymi behawioralnie na oddziale odwykowym szpitala psychiatrycznego w Toszku. Prowadzi psychoedukacje oraz grupy edukacyjne i grupy wsparcia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną. Prowadzi poradnictwo i konsultacje indywidualne i rodzinne oraz terapię dzieci i młodzieży. Pracuje z osobami sprawującymi rodzinną pieczę zastępczą, ich dziećmi oraz dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych.

mgr Agnieszka Rak – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Posiada ukończony Podstawowy Kurs Psychoterapii Systemowej organizowany przez WTTS Poznań. Prowadzi konsultacje, poradnictwo indywidualne i rodzinne, zajmuje się głównie terapią dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Sporządza opinie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiniuje osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, prowadzi szkoleniadla spokrewnionych rodzin zastępczych. Prowadzi grupy wsparciai psychoedukacyjne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracyz dorosłymi, nastolatkami i dziećmi. W swojej pracy zajmuje się głównie problematyką przemocy w rodzinie oraz zaburzeniami okresu dziecięcego i adolescencji.

 mgr Joanna Salamon

Pomoc prawna:

mgr Katarzyna Kuziara-Cieślar – prowadzi Kancelarię Adwokacką w Gliwicach nieprzerwanie od 2006r. Wcześniej już od 2003r. jako aplikant występowała przed sądami powszechnymi i organami wymiaru sprawiedliwości, głównie na terenie miasta Katowic, Sosnowca, Bytomia i innych pobliskich.
W ramach wieloletniej praktyki adwokackiej, Pani Mecenas świadczyła pomoc prawną w zakresie poradnictwa oraz reprezentując klientów przez Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym.
Zakres działalności prawniczej Pani Adwokat Katarzyny Kuziary-Cieślar jest bardzo szeroki. W związku z prowadzoną działalnością, Pani Mecenas zajmuje się obsługą przedsiębiorców z kraju i z zagranicy, w tym spółek handlowych z kapitałem zagranicznym, których firmy są znane na rynkach światowych w Europie oraz poza nią.
Świadcząc usługi prawne dla klientów indywidualnych, Pani Adwokat reprezentuje klientów m.in. w sprawach cywilnych (np. o zapłatę należności), rodzinnych (jak np. rozwód, separacja, podział majątku) i w postępowaniu karnym.
Pani Adwokat posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych, opinii prawnych i projektów umów.
Od 2015 roku Pani Mecenas świadczy pomoc prawną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. W ramach stałych, cotygodniowych dyżurów - realizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17 - Pani Adwokat zajmuje się udzielaniem specjalistycznych porad prawnych, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego dotyczącego przemocy, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Podczas korzystania z pomocy prawnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, istnieje również możliwość uzyskania pomocy w sporządzaniu pism procesowych, środków odwoławczych takich jak apelacja, zażalenie oraz innych pism do sądu  lub pism urzędowych do  innych instytucji.
Z bezpłatnych usług prawnych, świadczonych przez Panią Mecenas w PCPR mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Powiatu Gliwickiego, a w szczególności rodziny zastępcze, funkcjonujące na podstawie ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.