Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w piątek 20 kwietnia 2018 r. oraz 11 maja 2018 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach będą pracowali w godzinach od 7.30 do 15.30.

17 kwietnia 2018

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych kandydatów na kierowców!!

Osoby niepełnosprawne będą zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.

Podpisana ustawa przewiduje całkowite zniesienie opłaty za praktyczną część egzaminu na pra wo jazdy w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.

Ponadto, przedmiotowa ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiotu, który będzie prowadził internetową bazę informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. W bazie tej wskazany będzie ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON :

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dobra-wiadomosc-dla-kandydatow-na-kierowcow/

12 kwietnia 2018

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i opiekunów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przedstawia „Zasady rozpatrywania przez PCPR w Gliwicach wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujących w 2018 roku” oraz Uchwałę nr XXXVII/281/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2018 r.

 

30 marca 2018