Jesteś tutaj: Start / Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o udzieleniu zamówienia w sprawie organizacji wyjazdowego treningu w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i osób dorosłych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności w sprawie organizację wyjazdowego treningu w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i osób dorosłych dla uczestników projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”, informuję o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o udzieleniu zamówienia

30 listopada 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w nawiązaniu do zakończonego postępowania nr 11/2017/RPO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w nawiązaniu do zakończonego postępowania nr 11/2017/RPO na organizację wyjazdowego treningu w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i osób dorosłych dla uczestników projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Informacja o wybórze najkorzystniejszej oferty

22 listopada 2017

Doprecyzowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia na organizację wyjazdowego treningu w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i osób dorosłych dla uczestników projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr 11/2017/RPO na organizację wyjazdowego treningu w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i osób dorosłych dla uczestników projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że konieczne jest doprecyzowanie zapisów w pkt. II. ppkt. 9.2 oraz pkt. IV. ppkt. 2 SIWZ dot. wymagań wobec prowadzących:

minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień, potwierdzone przez wykonawcę kserokopią uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem w formie referencji, świadectw pracy, zaświadczeń itp.

Powyższy zapis spójny jest z załącznikiem nr 2 do ogłoszonego postępowania .

8 listopada 2017