Rezultaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jaka jest nowa, lepsza przyszłość? Tj. o rezultatach projektu

 

Wraz z końcem 2017 roku zakończyła się realizacja projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”. Ostatnie pół roku jego trwania było bardzo intensywne. Zgodnie z potrzebami uczestników zrealizowanych zostało 35 kursów i szkoleń, przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Katalog dostępnych kursów był bardzo różnorodny, zawierał bowiem takie kursy jak: kucharz małej gastronomii, AUTOcad, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, obsługa wózków widłowych, masaż I-go stopnia, księgowość wspomagana komputerem, zdobienie paznokci, doradztwo stosowania środków ochrony roślin, palacz kotłów C.O., uprawnienia elektryczne SEP do 1kV, animator czasu wolnego, grafika komputerowa, specjalista ds. kadr i płac, polski język migowy, florystyka, carving, obsługa żurawi wieżowych IŻ, kurs komputerowy I/II/III-go stopnia, spawanie łukowe metodą MAG, obsługa rejestracji medycznej, specjalista ds. funduszy europejskich, obsługa maszyn czyszczących z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych, zastosowanie internetu w telepracy, obsługa kas fiskalnych z obsługą magazynu, fakturowanie, kwalifikowany pracownik ochrony, kurs komputerowy ECDL e-citizen, kursy językowe: angielski/niemiecki/niemiecki – ekonomiczny, programowanie w języku JAVA oraz opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, które realizowane były przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Zgodnie z harmonogramem odbyły się również warsztaty nauki tańca, relaksacji i rekreacji oraz druga grupa warsztatów dziennikarskich z elementami audiowizualizacji (film, fotografia). Rozszerzone zostały działania, mające na celu integrację społeczną.
W ramach działalności Międzypokoleniowych Klubów Spotkań w sześciu gminach, uczęszczający na nie uczestnicy mogli wraz z osobą towarzyszącą wyjechać na całodniową wycieczkę do Krakowa, Wałbrzycha, Wrocławia lub Dream Parku w miejscowości Ochaby. Ponadto, w ramach każdego
z Klubów zorganizowane zostało wydarzenie kulturalne, które w swoim programie obejmowało występ artystyczny, koncert oraz poczęstunek. Zwieńczeniem była jednak impreza podsumowująca realizację projektu dla wszystkich jego uczestników wraz z otoczeniem, która odbyła się na dziedzińcu Zamku
w Toszku.

Po zakończeniu realizacji projektu można niewątpliwie mówić o jego dużym sukcesie. Przez okres dwóch lat trwania projektu, wsparciem objętych zostało aż 272 osoby. 146-ciu uczestników poprzez udział w kursie/szkoleniu zdobyło kwalifikacje zawodowe lub nabyło nowych kompetencji, dzięki którym aż 73 osoby podjęły zatrudnienie. Warto wspomnieć także o 114-stu osobach, które zgodnie
z ich deklaracją podczas przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej ex-post, zmieniły swoje dotychczasowe nastawienie i obecnie aktywnie poszukują pracy zarobkowej.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.