Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt „Wsparcie na starcie”

KAŻDA CHWILA JEST DOBRA, BY ZMIENIĆ COŚ W SWOIM ŻYCIU!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach od stycznia 2018 r. realizuje projekt „Wsparcie na starcie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca 2020 r. obejmie on wsparciem 120 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Program ten kierowany jest do mieszkańców z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Głównym celem programu jest wszechstronna pomoc w aktywnym włączeniu się oraz utrzymaniu na rynku pracy. Udział w proponowanych w ramach projektu szkoleniach ułatwi dostęp do wielu pożądanych ofert pracy. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej to kompleksowy zakres wsparcia, który może otrzymać każdy z uczestników projektu. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem jednego z opiekunów - pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, czuwających nad realizacją indywidualnie dobranej dla każdego uczestnika ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej.

W ramach projektu przewidziane są atrakcyjne działania zarówno w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej, takie jak np.: treningi kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych; kursy, szkolenia i warsztaty; poradnictwo specjalistyczne; zajęcia edukacyjne, sportowe i kulturalne. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z imprez integracyjnych oraz wybranych przez siebie rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego.

Ogólna wartość projektu: 1 793 520,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 524 420,00 PLN

Wkład własny Powiatu: 269 100,00 PLN

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji wraz z załącznikami do pobrania na stronie www.pcpr-gliwice.pl. W celu wypełnienia dokumentacji zgłoszeniowej do projektu, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17, gdzie czekają na Państwa pracownicy, którzy udzielą odpowiedzi na pytania oraz pomogą w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego pierwszy krok rekrutacji. Informacje udzielane są też telefonicznie:  32 233 79 83. Wypełniony przez Państwa dokument można również przesłać na adres pocztowy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Ankieta początkowa
  4. Kwestionariusz rozmowy
  5. Skierowanie na II etap rekrutacji
  6. Kwalifikacja kandydata do projektu
  7. Indywidualna ścieżka reintegracji