Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.(PDF)

 

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń fakultatywnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (PDF)