Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości udzielania świadczeń nieobligatoryjnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustalenia zasad i wysokości przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów  związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z późniejszymi zmianami. (DOC)

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 20 marca 2020 r. (PDF)

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.

 

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2018 r. (PDF)

w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń nieobligatoryjnych przyznawanych rodzinom zastępczym lub rodzinnym domom dziecka wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zatępczej.