Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 1 sierpnia 2018 r. (PDF)

w sprawie ustalenia zasad udzielania i wysokości świadczeń nieobligatoryjnych przyznawanych rodzinom zastępczym lub rodzinnym domom dziecka wynikających z przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zatępczej.

 

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2017 r. (PDF)

w sprawie: wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.