Realizacja 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31.08.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach od stycznia 2018 r. realizuje projekt „Wsparcie na starcie”, współfinansowanyprzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2018 roku w projekcie bierze udział łącznie 47 uczestników, w tym 20 osób z niepełnosprawnością oraz 27 wychowanków rodzin zastępczych.

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (80 kobiet, 40 mężczyzn) z Powiatu Gliwickiego – osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym, m. in. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, itp. poprzez wsparcie doradcze, warsztatowe, szkoleniowe, trenerskie, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez min. 3 lata trwania projektu.  

W związku z powyższym planowana jest realizacja kursów edukacyjnych podnoszących kwalifikacje, np.: kurs obsługi wózków widłowych, kursy komputerowe, kurs obsługi maszyn czyszczących z książeczką do celów sanitarno – epidemiologicznych,kurs opieki nad osobami starszymi niepełnosprawnymi, kurs polskiego języka migowego oraz indywidualne kursy językowe w miejscu zamieszkania uczestników.

Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach rozwoju zainteresowań wspólnie ze swoim najbliższym otoczeniem. Są to: warsztaty samoobrony, nauki tańca/rytmiki oraz artystyczno-plastyczne.

Od sierpnia wychowankowie rodzin zastępczych razem ze swoimi opiekunami oraz ich osobami zależnymi biorą udział w treningu budowania relacji w rodzinie. Trening składa się z dwóch modułów: wyjazdowego oraz stacjonarnego. Jego celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych,  przeprowadzenie diagnozy wstępnej wśród wychowanków, a także podniesienie poziomu kompetencji rodzicielskich, budowanie i utrzymywanie pożądanej wychowawczo więzi
z dzieckiem.

Natomiast osoby z niepełnosprawnością wraz z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych od 8 września br. rozpoczną udział w treningu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po runku pracy. Trening składa się z trzech modułów: dwa moduły realizowane są podczas weekendowego wyjazdu natomiast jeden w formie stacjonarnej. Jego celem jest przede wszystkim nabycie takich umiejętności jak prawidłowa komunikacja międzyludzka, prawidłowe reagowanie  na własne emocje, prawidłowa współpraca w grupie, a także nauka zasad poruszania się po rynku pracy. Ostatnim modułem treningu jest zmiana wizerunku uczestników,  w tym: strzyżenie, farbowanie włosów, ułożenie włosów, makijaż.

Dodatkowo każdy uczestnik wraz z osobą towarzyszącą ma możliwość udziału w wycieczce do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach, a także otrzymał bilety do kina lub karnet na basen w zależności od potrzeb.

Projekt „Wsparcie na starcie” będzie kontynuowany w roku 2019 i 2020. W związku z powyższym zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego będącego pierwszym krokiem w rekrutacji, który jest dostępny w siedzibie PCPR w Gliwicach, tj. ul. Zygmunta Starego 17 oraz na stronie www.pcpr-gliwice.pl. Czekają na Państwa również pracownicy (parter, pokój nr 076), którzy chętnie udzielą odpowiedzi na pytania oraz pomogą w wypełnieniu dokumentacji. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 32 233 79 83.

Oferta projektowa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestników.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz  zgłoszeniowy