Rekrutacja uczestników na 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08.02.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gliwicach informuje, iż w oparciu o § 7 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie” z dniem 8 lutego 2019 r. wprowadzono zmianę dotychczasowego Regulaminu w zakresie § 3 ust. 1.4.2 poprzez ujednolicenie zapisów dotyczących podstaw prawnych.
Dokument dostępny w załączonym pliku. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne pozostają bez zmian

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

17.10.2018

Rekrutacja do projektu „Wsparcie na starcie”

KAŻDA CHWILA JEST DOBRA, BY ZMIENIĆ COŚ W SWOIM ŻYCIU!!!

Serdecznie zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie „Wsparcie na starcie” w roku 2019, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Obejmie on wsparciem ok. 120 mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Projekt ten kierowany jest do osób z niepełnosprawnością, którzy są bezrobotni, poszukują pracy, są nieaktywni zawodowo oraz dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Głównym celem programu jest wszechstronna pomoc w aktywnym włączeniu się do rynku pracy oraz utrzymaniu na nim. Udział w proponowanych w ramach projektu szkoleniach ułatwi dostęp do wielu pożądanych ofert pracy. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej to kompleksowy zakres wsparcia, który może otrzymać każdy z uczestników projektu, dodatkowo wspierany przez jednego z pracowników PCPR w Gliwicach pełniący rolę jego opiekuna.

Ponadto, przewidziane są zajęcia rehabilitacyjne, a także wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - wycieczki, bilety do kina i karnety na basen. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy serdecznie do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji wraz z załącznikami do pobrania. W celu wypełnienia dokumentacji zgłoszeniowej do projektu, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,przy ul. Zygmunta Starego 17, pokój nr 076, gdzie czekają na Państwa pracownicy, którzy udzielą odpowiedzi na pytania oraz pomogą w wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego pierwszy krok rekrutacji. Informacje udzielane są także telefonicznie: 32 233 79 83, 514 447 745, 514 447 753, 515 916 451. Wypełniony przez Państwa dokument można również przesłać na adres pocztowy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zygmunta Starego 17

44-100 Gliwice

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Ankieta początkowa
  4. Kwestionariusz rozmowy
  5. Skierowanie na II etap rekrutacji
  6. Kwalifikacja kandydata do projektu
  7. Indywidualna ścieżka reintegracji