Spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30.01.2019

17 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Wsparcie na stracie” w roku 2018. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres trzech lat (2018 – 2020). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W spotkaniu licznie wzięli udział uczestnicy projektu, a także zaproszeni goście: Wicestarosta Gliwicki - Pan Adam Wojtowicz, Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego - Pani Ewa Jurczyga – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego - Pan Henryk Hibszer oraz Skarbnik Powiatu Gliwickiego - Pani Maria Owczarzak - Siejko.

Obecnych przywitał Wicestarosta - Pan Adam Wojtowicz. W swoim wystąpieniu omówił główne założenia projektu, a także grupy docelowe i zrealizowane formy wsparcia.

Podczas spotkania wszyscy obecni mieli okazję zapoznać się z umiejętnościami, które nabyli  uczestnicy projektu podczas warsztatów nauki tańca / rytmiki. Pod czujnym okiem instruktorki zaprezentowali takie tańce jak: cha- cha, walc wiedeński, samba brazylijska oraz taniec dyskotekowy. Można było również zobaczyć małe dzieła sztuki stworzone podczas warsztatów artystyczno – plastycznych.

Koordynator projektu - Pani Mariola Jóźwik przedstawiła zebranym gościom prezentację, która pokazała działania podjęte w ramach projektu. Były to zwłaszcza działania aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. Zrealizowano m. in. trening umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, trening budowania relacji w rodzinie, rehabilitacja indywidualna realizowana w miejscu zamieszkania uczestników,  kursy komputerowe ECDL BASE oraz PROFILE, które zakończyły się zdaniem egzaminów przez uczestników i otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, kurs obsługi wózków widłowych, po którym uczestnicy zdawali egzamin przez komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego,  kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą magazynu oraz książeczką sanitarno epidemiologiczną, indywidualne kursy języka angielskiego i niemieckiego, kurs grafiki komputerowej.

W projekcie 2018 roku wzięło udział 47 uczestników i uczestniczek(27 wychowanków rodzin zastępczych i 20 osób z niepełnosprawnością). Efektem realizacji projektu w minionym roku jest podjęcie zatrudnienia przez 3 uczestników/uczestniczki, uzyskanie kwalifikacji przez 15 uczestników/uczestniczek, a także podniesienie poziomu swojej aktywności zawodowej pod kątem poszukiwania pracy przez 8 uczestników/uczestniczek.

Ogólna wartość projektu: 1 793 520,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 524 420,00 PLN

Wkład własny Powiatu: 269 100,00 PLN

Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze. Bardzo ważna dla wszystkich uczestników i ich rodzin okazała się sama możliwość wspólnego spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń, radości i smutków. Była to też okazja, aby zobaczyć, że razem możemy zdziałać o wiele więcej.

Na zakończenie Pani Ewa Jurczyga – Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego wręczyła uczestnikom i uczestniczkom zaświadczenie ukończenia udziału w projekcie „Wsparcie na starcie”.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie na starcie” na rok 2019. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami procesu rekrutacji, dostępnymi w siedzibie PCPR w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17 oraz na stronie www.pcpr-gliwice.pl., zakładka projekty.  Czekają na Państwa również pracownicy (parter, pokój nr 076), którzy chętnie udzielą odpowiedzi na pytania oraz pomogą w wypełnieniu dokumentacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 32 233 79 83.

Oferta projektowa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczestników.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie