Druki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Wniosek o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili piecze zastępczą przed 01.01.2012 r. oraz o pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą po 01.01.2012 r. (pdf / docx)

2. Wniosek o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy (docx)