Rodziny zastępcze Spokrewnione

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Oferta skierowana jest do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej lub osób pełniących już tą funkcję, które szkolenia nie przeszły, w szczególności tych, w sprawie których Sąd Rodzinny zwrócił się do PCPR z prośbą o wydanie opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o kandydatach.

Szkolenie obejmuje dwa spotkania po 2 godziny w siedzibie PCPR w Gliwicach. Odbywają się one w czwartki w godzinach popołudniowych. Podczas pierwszego spotkania z prawnikiem i przedstawicielem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, poruszana jest tematyka dotycząca pieczy zastępczej m.in. sprawy organizacyjne, prawa i obowiązki rodzin zastępczych. Natomiast na następnym spotkaniu z psychologiem omawia się relacje w rodzinie, problemy,  z którymi rodziny zastępcze mogą się zetknąć w codziennym życiu.

Kandydat, który ukończył szkolenie otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia, natomiast na wniosek sądu organizator rodzinnej pieczy zastępczej wysyła do sądu opinię o kandydacie zawierającą ogólne informacje o funkcjonowaniu kandydata, a także ocenę predyspozycji do zapewnienia dziecku opieki.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może zostać przeprowadzone w trybie indywidualnym.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.