Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego "Rodzinny Dom dla Dzieci" w Paczynie.

 • Podstawa prawna działalności:
  • – Statut i Regulamin Placówki,
  • – Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
  • – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Powiatu Gliwickiego z dnia 1 marca 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Paczynie w 2018 r. wynoszą 2880,15 zł.
 • Dyrektor: mgr Renata Kopania.
 
Dane teleadresowe:
Rodzinny Dom dla Dziecka
ul. Leśna 26
44-120 Paczyna
Tel. (32) 233 47 90
e-mail: reniaiirek@op.pl
bip.rddpaczyna.powiatgliwicki.finn.pl