Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej w Knurowie

 • Podstawa prawna działalności:
  • – Statut i Regulamin Placówki,
  • – Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697),
  • – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Powiatu Gliwickiego z dnia 1 marca 2018 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Knurowie w 2018 r. wynoszą 4268,42 zł.
 • Dyrektor: Marcin Chroszcz.

 

Dane teleadresowe:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
ul. Szpitalna 29
44-194 Knurów
Tel. (32) 236 54 87 wew. 20
www.caritas.knurow.pl