Rehabilitacja zawodowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Plac Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice
tel. 231-18-41
fax 231-59-66
strona: www.pup.gliwice.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

Po telefonicznym zawiadomieniu możliwość załatwienia spraw przed budynkiem PUP.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz.721 ze zm.),

- Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.).