Warsztaty terapii zajęciowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają aktualny wpis w orzeczeniu o niepełnosprawności, kwalifikujący ich do uczestnictwa w warsztacie. Dzięki uczestnictwu osób niepełnosprawnych w terapii prowadzonej przez warsztat, mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach, których celem jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztaty uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Warsztaty prowadzą ponadto do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, tym samym przeciwdziałając ich marginalizacji.

W Powiecie Gliwickim funkcjonują dwa warsztaty, które prowadzone są przez organizacje pożytku publicznego:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – 50 osób.
  Kierownik – Pan Krzysztof Gołuch
  ul. Szpitalna 29
  tel. 32/236-54-87, 32/336-22-33
  www.caritas.knurow.pl
   
 2. Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza” w Pyskowicach prowadzone przez Stowarzyszenie Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie przy ul. Pyskowickiej 8a – 36 osób.
  Kierownik – Pani Małgorzata Peteja
  ul. Wojska Polskiego 3
  tel. 32/233-89-45
  wtztecza.cba.pl

W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzone są listy rezerwowe osób zainteresowanych w uczestnictwie w zajęciach.

 

15 listopada 2016

Ogłoszenie naboru uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej

Ogłaszamy nabór do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Knurowie, ul. Szpitalna 20.

Warunkiem udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest posiadanie przez kandydata aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnoprawności zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej  działa nieprzerwanie od 1 kwietnia 1994 roku. Niezmiennie przez ten czas wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do autonomii i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zajęcia warsztatowe odbywają się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej  oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Warsztaty są miejscem nabywania i  rozwoju umiejętności społecznych i  twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji różnego rodzaju zainteresowań i pasji.

Działania te realizowane są w pracowniach:
– techniczna,
– plastyczna,
– rękodzieła w tkaninie,
– stolarsko- modelarska,
– wikliny i ikebany,
– zoologiczno- przyrodnicza,
– muzykoperapii
– informatyczna,
– teatralno - artystyczna-
– gospodarstwa domowego - Uczestnicy warsztatów otrzymują w ramach tzw. treningu ekonomicznego drobne kwoty z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Ponadto w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizuje się  m.in. wycieczki, wizyty w muzeach oraz wyjścia do kina i teatru, itp.

Zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w Warsztatach prosimy składać osobiście do Kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki w godzinach 15.30- 17.30 w piątki w godzinach 7.30 – 13.30, lub drogą pocztową pod adres:

PCPR w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44 – 100 Gliwice.

Szczegółowych informacji udzielają Pani Jolanta Wróbel – Tel. 32/ 332 – 66 – 14 lub Pani Grażyna Ledwoń – Tel. 32/332 -66-68.